OpenHorizon

OpenHorizon leverer etterretningsrapporter og sikkerhetstjenester til privat sektor

Verdens sikkerhetspolitiske situasjon er i endring. Virksomheter må ta inn over seg en ny virkelighet med mer usikkerhet og høyere risiko. Tilgang på tidsriktig og relevant informasjon vil være avgjørende i tiden fremover.

Våre etterretningsrapporter og sikkerhetstjenester bidrar til at virksomheter får kontroll på usikkerhet og reduserer risiko.

Sykliske etterretningsrapporter
Hendelsesstyrte rapporter
Øyeblikksoppdateringer

Kartlegging, analyse og vurdering av sikkerhetsrisiko i prosjekter og virksomheter i inn- og utland.

Anbefalinger og implementering av risikoreduserende tiltak.

Investeringsprosesser
Rekrutteringsprosesser
Etablering av nye prosjekter
Oppfølging av eksisterende prosjekter

Presentasjon av overordnede trusselvurderinger
Temaspesifikke foredrag på sikkerhetskultur, innsidetrusler, korrupsjon og eksterne trusler mm.

OpenHorizon har en unik sammensetning av kompetanse med lang erfaring fra etterretnings- og sikkerhetsbransjen

Rein-Owe Flister (CEO)

Politiets sikkerhetstjeneste – PST

 • 6 års ansiennitet
 • Informasjonsinnhenting
 • Etterretning / kontraetterretning
 • Kontraterror

Politiet  

 • 5 års ansiennitet
 • Informantbehandling
 • Etterforskning
 • Operativt arbeid

Forsvaret

 • 5 års ansiennitet
 • Forsvarets Fellesoperativt Hovedkvarter – FOHK

Politi- og forsvarsutdannet

Rune Bøe (COO)

Politiets sikkerhetstjeneste – PST

 • 10 års ansiennitet
 • Informasjonsinnhenting
 • Etterretning / kontraetterretning
 • Kontraterror
 • Analyse
 • Operativ leder

Politiet

 • 10 års ansiennitet
 • Etterforskning
 • Operativt arbeid

Politiutdannet

Magnus Fjetland (CMO)

Politiets sikkerhetstjeneste – PST

 • 6 års ansiennitet
 • Strategisk analyse
 • Koordinering av ressurser og fagfelt

Forsvaret

 • 11 års ansiennitet
 • Afghanistan (4 kontingenter)
 • Flere etterretningsavdelinger
 • Instruktør Krigsskolen
 • Ingeniør militær geografi

Befalsskole og Krigsskole